Kiều Thê Của Phó Tổng - Trầm Tương (full)

Tác giả:

Thể loại: ,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin truyện: Kiều Thê Của Phó Tổng - Trầm Tương (full)

Kiều Thê Của Phó Tổng
SS Hà Thần
Hắn là người cầm quyền của Phó gia, quyền thế ngập trời ở Vân Thành.
Cô vì gánh tội cho người khác mà ngồi tù, sau đó bị ép giao dịch ngủ với người khác mà mang thai.
Hắn nhận định cô là ả đàn bà gian trá xảo quyệt không từ thủ đoạn.


Sau khi báo được thù, rửa được hận, cô biến mất khỏi tầm mắt hắn. Lửa giận ngập trời, hắn đào ba thước đất bắt sống cô trở về.

Kiều Thê Của Phó Tổng - Trầm Tương (full)

Tác giả:

Thể loại: ,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin: Kiều Thê Của Phó Tổng - Trầm Tương (full)

Kiều Thê Của Phó Tổng
SS Hà Thần
Hắn là người cầm quyền của Phó gia, quyền thế ngập trời ở Vân Thành.
Cô vì gánh tội cho người khác mà ngồi tù, sau đó bị ép giao dịch ngủ với người khác mà mang thai.
Hắn nhận định cô là ả đàn bà gian trá xảo quyệt không từ thủ đoạn.


Sau khi báo được thù, rửa được hận, cô biến mất khỏi tầm mắt hắn. Lửa giận ngập trời, hắn đào ba thước đất bắt sống cô trở về.

Advertisement

Chương Mới Nhất

Adv

Danh sách chương: Kiều Thê Của Phó Tổng - Trầm Tương (full)

Advertisement