Truyện Đam Mỹ

Danh sách những truyện thuộc Truyện Đam Mỹ.

Một Đồng Tiền Xu - Yến Hàng (Truyện full)

Một Đồng Tiền Xu - Yến Hàng (Truyện full)

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 76
Vai Ác Luôn Nhìn Tôi Chảy Nước Miếng - Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu

Vai Ác Luôn Nhìn Tôi Chảy Nước Miếng - Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Xuyên Không

Chương 39
Mười Năm Yêu Thầm Người - Mao Tiểu Vũ (Truyện full)

Mười Năm Yêu Thầm Người - Mao Tiểu Vũ (Truyện full)

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Sủng

Chương 29
Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay - Giang Lâm

Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay - Giang Lâm

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Xuyên Không

Chương 41
Truyện: Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Lăng Thiếu - Hạ An Nhiên (full)

Truyện: Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Lăng Thiếu - Hạ An Nhiên (full)

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Điền Văn , Hài Hước , Ngôn Tình

Chương 1038
Sau Khi Bị Cắm Sừng, Tôi Mang Thai Con Của Boss - Đường Uông (Truyện full)

Sau Khi Bị Cắm Sừng, Tôi Mang Thai Con Của Boss - Đường Uông (Truyện full)

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Trọng Sinh

Chương 7
Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân - Mộ Chi Minh (Truyện full)

Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân - Mộ Chi Minh (Truyện full)

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Trọng Sinh

Chương 155
Trọng Sinh Chi Lãng Tử Quay Đầu - Hạ Mạt (Truyện full)

Trọng Sinh Chi Lãng Tử Quay Đầu - Hạ Mạt (Truyện full)

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Trọng Sinh

Chương 450
Giáo Bá Tiểu Mỹ Nhân - Liễu Nhất (Truyện full)

Giáo Bá Tiểu Mỹ Nhân - Liễu Nhất (Truyện full)

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Ngôn Tình

Chương 46
Nhà Vua Tang Thi Nuôi Mèo - Phương Hòa (truyện full)

Nhà Vua Tang Thi Nuôi Mèo - Phương Hòa (truyện full)

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cung Đấu , Đam Mỹ , Ngôn Tình

Chương 79
Xuyên Nhanh: Nam Chính Không Vội Sao Ta Phải Vội (truyện full)

Xuyên Nhanh: Nam Chính Không Vội Sao Ta Phải Vội (truyện full)

0/10
27662

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Ngôn Tình

Chương 148
Thần y ở rể – Phan Lâm (full) – Truyện tiểu thuyết tác giả: Không Say

Thần y ở rể – Phan Lâm (full) – Truyện tiểu thuyết tác giả: Không Say

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Đô Thị

Chương 2196

Truyện đang HOT