Truyện Hiện Đại

Danh sách những truyện thuộc Truyện Hiện Đại.

Tôi Thật Sự Rất Giàu - Thời Duyệt (Truyện full)

Tôi Thật Sự Rất Giàu - Thời Duyệt (Truyện full)

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hiện Đại , Ngôn Tình

Chương 15
Cậu Tốt Nhất Là Thế - Bùi Hoán (Truyện full)

Cậu Tốt Nhất Là Thế - Bùi Hoán (Truyện full)

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hiện Đại , Sủng

Chương 8
Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu (Truyện full)

Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu (Truyện full)

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hiện Đại , Ngôn Tình

Chương 137
Thực Hành Yêu Đương - Thẩm Du Nhất (Truyện full)

Thực Hành Yêu Đương - Thẩm Du Nhất (Truyện full)

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hiện Đại , Ngôn Tình

Chương 13
Chiến Thần Vĩ Đại Nhất - Tần Trạm Truyện Full tác giả: Dũng

Chiến Thần Vĩ Đại Nhất - Tần Trạm Truyện Full tác giả: Dũng

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Hiện Đại , Quân Sự

Chương 2649
Cô Vợ Nóng Bỏng Của Anh Thẩm - Diệp Giai Nhi (Truyện full)

Cô Vợ Nóng Bỏng Của Anh Thẩm - Diệp Giai Nhi (Truyện full)

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hiện Đại , Ngôn Tình , Ngọt

Chương 696
Tổng tài cao lãnh: Sủng vợ lên trời ( truyện full tác giả Tâm Niệm Duyên)

Tổng tài cao lãnh: Sủng vợ lên trời ( truyện full tác giả Tâm Niệm Duyên)

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hiện Đại , Ngôn Tình

Chương 281
Con rể quyền quý – Trương Thác – Lâm Ngữ Lam (Truyện full)

Con rể quyền quý – Trương Thác – Lâm Ngữ Lam (Truyện full)

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Hiện Đại , Ngôn Tình , Ngọt

Chương 1638
Cưng chiều cô vợ trời ban - Hạ Tịch Quán (Truyện full)

Cưng chiều cô vợ trời ban - Hạ Tịch Quán (Truyện full)

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hiện Đại , Sủng

Chương 3311
Người Chồng Bí Ẩn Siêu Quyền Lực - Diệp Du Nhiên - Mộ Tấn Dương (Truyện full)

Người Chồng Bí Ẩn Siêu Quyền Lực - Diệp Du Nhiên - Mộ Tấn Dương (Truyện full)

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hiện Đại , Ngôn Tình , Ngọt

Chương 200
Ly Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu - Trần Kiều An (Truyện full)

Ly Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu - Trần Kiều An (Truyện full)

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Hiện Đại , Ngôn Tình

Chương 81
Đừng Nuôi Trà Xanh Ảnh Đế Công Làm Thế Thân - Trần Sâm Sâm

Đừng Nuôi Trà Xanh Ảnh Đế Công Làm Thế Thân - Trần Sâm Sâm

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hiện Đại , Trọng Sinh

Chương 74

Truyện đang HOT