Huyện lệnh đế sư - Triệu Tĩnh (Truyện FULL)

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Hay Hot,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin truyện: Huyện lệnh đế sư - Triệu Tĩnh (Truyện FULL)

  Huyện lệnh Triệu Tĩnh híp mắt, nằm thoải mái trên ghế mây, nha dịch Trương Long ở bên cạnh báo cáo tỉ mỉ từng việc.                “Lão gia, lá trà chúng ta thu mua năm nay đã nhập kho, tổng cộng là hai nghìn cân, bây giờ có thể gia công chế tác. Ngoài ra, mấy thương nhân của phủ Đại Danh muốn đặt chúng ta một mẻ đường trắng, ra giá mười văn tiền một cân. Còn có xà phòng, bọn họ cũng ra giá năm văn tiền một khối, còn nói là có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu”.                “Người trong huyện đều không nhịn được nữa, lần lượt hỏi thuộc hạ là có bán hay không, ngoài ra, còn loại khoai lang mà người nói thì không có chút tin tức nào, sau đó trong phủ Xuyên Dương muốn mua một lô xi măng của chúng ta…”  

Huyện lệnh đế sư - Triệu Tĩnh (Truyện FULL)

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Hay Hot,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin: Huyện lệnh đế sư - Triệu Tĩnh (Truyện FULL)

  Huyện lệnh Triệu Tĩnh híp mắt, nằm thoải mái trên ghế mây, nha dịch Trương Long ở bên cạnh báo cáo tỉ mỉ từng việc.                “Lão gia, lá trà chúng ta thu mua năm nay đã nhập kho, tổng cộng là hai nghìn cân, bây giờ có thể gia công chế tác. Ngoài ra, mấy thương nhân của phủ Đại Danh muốn đặt chúng ta một mẻ đường trắng, ra giá mười văn tiền một cân. Còn có xà phòng, bọn họ cũng ra giá năm văn tiền một khối, còn nói là có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu”.                “Người trong huyện đều không nhịn được nữa, lần lượt hỏi thuộc hạ là có bán hay không, ngoài ra, còn loại khoai lang mà người nói thì không có chút tin tức nào, sau đó trong phủ Xuyên Dương muốn mua một lô xi măng của chúng ta…”  

Advertisement

Chương Mới Nhất

Adv

Danh sách chương: Huyện lệnh đế sư - Triệu Tĩnh (Truyện FULL)

Advertisement