TUYỆT KỸ CỨU TÔNG MÔN - THỨC THỨ NHẤT: CHƠI XỎ LÁ (full)

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Full

Thông tin truyện: TUYỆT KỸ CỨU TÔNG MÔN - THỨC THỨ NHẤT: CHƠI XỎ LÁ (full)

Đây là suy nghĩ được đúc kết lại sau ngày đầu tiên Diệp Kiều xuyên qua.
Nàng, vốn là nô lệ tư bản điển hình, vất vả cày cả đêm mới xong bản thảo thiết kế. Thế mà kết quả là mới ngủ một giấc đã xuyên đến thế giới Tu chân sặc mùi bạo lực.
Nguyên chủ cũng tên là Diệp Kiều, là một cô bé mồ côi được chủ tông môn Vân Ngân tốt bụng nhận nuôi.
Đây là Nguyệt Thanh Tông, một trong năm tông môn lớn của giới Tu chân.

TUYỆT KỸ CỨU TÔNG MÔN - THỨC THỨ NHẤT: CHƠI XỎ LÁ (full)

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Full

Thông tin: TUYỆT KỸ CỨU TÔNG MÔN - THỨC THỨ NHẤT: CHƠI XỎ LÁ (full)

Đây là suy nghĩ được đúc kết lại sau ngày đầu tiên Diệp Kiều xuyên qua.
Nàng, vốn là nô lệ tư bản điển hình, vất vả cày cả đêm mới xong bản thảo thiết kế. Thế mà kết quả là mới ngủ một giấc đã xuyên đến thế giới Tu chân sặc mùi bạo lực.
Nguyên chủ cũng tên là Diệp Kiều, là một cô bé mồ côi được chủ tông môn Vân Ngân tốt bụng nhận nuôi.
Đây là Nguyệt Thanh Tông, một trong năm tông môn lớn của giới Tu chân.

Advertisement

Chương Mới Nhất

Adv

Danh sách chương: TUYỆT KỸ CỨU TÔNG MÔN - THỨC THỨ NHẤT: CHƠI XỎ LÁ (full)

Advertisement