Thần Y Xuất Ngục - Băng Sơn Nữ Thần (full)

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp,

Nguồn: internet

Trạng thái: Đang ra

Thông tin truyện: Thần Y Xuất Ngục - Băng Sơn Nữ Thần (full)

Thần Y Xuất Ngục
Băng Sơn Nữ Thần
Ngày đó, hàng triệu vị thần tề tựu tại Thiên Vực, thề phải công phá Hoa Hạ. Hàng triệu quân lính Hoa Hạ tập hợp lại, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng! Một mình hắn ngăn chặn hàng nghìn quân xâm lược, bảo vệ an nguy của Hoa Hạ! Người đời đều nói, nếu không có người con thứ chín của nhà họ Tần đó thì đã không có Hoa Hạ khí phách ngày nay...

Thần Y Xuất Ngục - Băng Sơn Nữ Thần (full)

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp,

Nguồn: internet

Trạng thái: Đang ra

Thông tin: Thần Y Xuất Ngục - Băng Sơn Nữ Thần (full)

Thần Y Xuất Ngục
Băng Sơn Nữ Thần
Ngày đó, hàng triệu vị thần tề tựu tại Thiên Vực, thề phải công phá Hoa Hạ. Hàng triệu quân lính Hoa Hạ tập hợp lại, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng! Một mình hắn ngăn chặn hàng nghìn quân xâm lược, bảo vệ an nguy của Hoa Hạ! Người đời đều nói, nếu không có người con thứ chín của nhà họ Tần đó thì đã không có Hoa Hạ khí phách ngày nay...

Advertisement

Chương Mới Nhất

Adv

Danh sách chương: Thần Y Xuất Ngục - Băng Sơn Nữ Thần (full)

Advertisement