Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác - Kim Phi (Truyện FULL)

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin truyện: Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác - Kim Phi (Truyện FULL)

Nhiều năm chiến tranh liên miên khiến cho nam giới trong Khang triều suy giảm, để kích thích dân số tăng lên, triều đình quy định nam đủ 18 tuổi, nữ đủ 17 tuổi buộc phải thành thân, nếu không sẽ bị đánh thuế 30%.              Số lượng đàn ông ít ỏi dẫn đến thiếu nguồn lao động, cộng thêm đủ các loại thuế và sự cướp bóc của bọn thổ phỉ, rất nhiều người dân mỗi ngày chỉ có thể ăn một bữa, 99% đều không thể trả thêm thuế được.              Kim Phi hộ tịch là thợ mộc, không cần đi tòng quân, nhưng thuế của y nặng hơn nhiều so với nông dân và thợ săn, đương nhiên cũng không thể chịu thêm thuế được.

Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác - Kim Phi (Truyện FULL)

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin: Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác - Kim Phi (Truyện FULL)

Nhiều năm chiến tranh liên miên khiến cho nam giới trong Khang triều suy giảm, để kích thích dân số tăng lên, triều đình quy định nam đủ 18 tuổi, nữ đủ 17 tuổi buộc phải thành thân, nếu không sẽ bị đánh thuế 30%.              Số lượng đàn ông ít ỏi dẫn đến thiếu nguồn lao động, cộng thêm đủ các loại thuế và sự cướp bóc của bọn thổ phỉ, rất nhiều người dân mỗi ngày chỉ có thể ăn một bữa, 99% đều không thể trả thêm thuế được.              Kim Phi hộ tịch là thợ mộc, không cần đi tòng quân, nhưng thuế của y nặng hơn nhiều so với nông dân và thợ săn, đương nhiên cũng không thể chịu thêm thuế được.

Advertisement

Chương Mới Nhất

Adv

Danh sách chương: Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác - Kim Phi (Truyện FULL)